Primăria Municipiului Arad a stabilit  amplasamentele pentru desfăşurarea comerţului ambulant cu flori în Duminica Tomii

Written by admin. Posted in Utile

Tagged: , , ,

Published on aprilie 02, 2019 with No Comments

Primăria Municipiului Arad a stabilit  amplasamentele pentru desfăşurarea comerţului ambulant cu flori în Duminica Tomii (a doua duminică după Paşti) şi de Ziua Morţilor. Acestea sunt următoarele:

 1. Cimitir Eternitatea (str. Poetului nr. 2-4)

-  poarta I (str. Poetului intersectia cu str. Câmpul Liniştii):  6 locuri

-  poarta II: 4 locuri

 1. Cimitir Pomenirea (Calea Bodrogului nr. 1)

-   poarta – 15 locuri

 1. Cimitir cartier Grădiște (Calea Zimandului)

- poarta I:   5 locuri

- poarta II:  5 locuri

 1. Cimitir cartier Gai (str. Toth Arpad)

- poartă: 3 locuri

 1. Cimitir cartier Bujac (str. Dimitrie Ţichindeal)

- poarta I:   3 locuri

-  poarta II:  3 locuri

 1. Cimitir cartier Micălaca (str. Mioriței)

- poarta I:   4 locuri

- poarta II: 4 locuri

 1. Cimitir cartier Aradul Nou (str. Merişor)

- poarta: 3 locuri

 1. Cimitir cartier Sânnicolaul Mic (str. Ioan Fătu nr. 76)

- poarta: 3 locuri

Suprafaţa atribuită pentru un loc de vânzare este de 1,00 mp, iar fiecare comerciant poate ocupa un singur amplasament.

Locurile de vânzare se vor atribui în limita stabilită, în ordinea numerelor de înregistrare a cererilor, urmând să se emită acordul de ocupare a domeniului public pentru activităţi comerciale, producătorilor (cu atestat de producător) cu sediul social în judeţul Arad. Locurile rămase libere după repartizarea către beneficiarii menţionaţi se pot aloca acelor comercianţi care deţin coduri CAEN pentru comerţ ambulant cu sediul social în judeţul Arad.

     Cererile de ocupare a domeniului public se depun direct/personal de către solicitant sau prin împuternicit în condițiile legii (procură/împuternicire notarială) la Primăria Municipiului Arad, Serviciul Relaţii cu Publicul (camera 5 din Palatul Cenad), astfel:

Cei interesaţi să comercializeze flori în cea de a II-a Duminică după Paşti, perioada de depunere a cererilor este intervalul 08 – 12.04.2019, iar perioada de ocupare a domeniului public este 03 – 05.05.2019.

Pentru cei care doresc să comercializeze flori de Ziua Morţilor (1 noiembrie 2019),

perioada de depunere a cererilor este 14  –  18.10.2019, iar perioada de ocupare a domeniului public este  31 –  03.11.2019.

 Documentaţia pentru obţinerea acordului va cuprinde:

 • Cererea tip pentru obţinerea acordului de ocupare a domeniului public, care se găseşte pe site-ul Primăriei Municipiului Arad şi la Serviciul Relaţii cu Publicul (camera 5) din cadrul Primăriei Municipiului Arad;
 • Copie buletin de identitate sau carte de identitate;
 • Acte firmă (copie certificat de înregistrare + certificat constatator emise de Oficiul Registrului Comerţului)
 • Împuternicire notarială – în cazul în care solicitantul este diferit de persoana care depune cererea

 

Condiţiile de desfăşurare a comerţului ambulant sunt următoarele:

 • Marfa va fi expusă doar în perimetrul locaţiei stabilite;
 • Comerţul ambulant se va desfăşura numai cu flori;
 • Activitatea desfăşurată nu va afecta circulaţia pietonală, pistele de biciclete sau activitatea specifică zonei;
 • Se va respecta curăţenia domeniului public;
 • Comercianţii vor trebui să deţină la locul de vânzare, acordul pentru desfăşurarea comerţului stradal, eliberat de Serviciul Dezvoltare Urbană şi Protejare Monumente, dovada achitării taxei de ocupare a domeniului public în original, documentul de identitate care să coincidă cu identitatea persoanei menţionate în acordul solicitat.

În cazul în care aceste condiţii nu vor fi respectate, comercianţilor le poate fi retras acordul.

 

 

 

 

No Comments

Comments for Primăria Municipiului Arad a stabilit  amplasamentele pentru desfăşurarea comerţului ambulant cu flori în Duminica Tomii are now closed.