Termen de preluare a cererilor prelungit

Written by admin. Posted in Utile

Tagged: ,

Published on iulie 02, 2024 with No Comments

Primăria Municipiului Arad anunță prelungirea perioadei de depunere a cererilor pentru obținerea acordului de ocupare a domeniului public în vederea desfășurării activității de comerț ambulant cu pepeni.

Astfel cei interesați trebuie să știe că cererile, împreună cu documentația, se depun direct/personal de către solicitant sau prin împuternicit, în condițiile legii (procură/împuternicire notarială), la Primăria Municipiului Arad, Serviciul Relaţii cu Publicul şi Asociaţii de Proprietari (camera 5 din Palatul Cenad) sau on-line, la oricare dintre adesele de e-mail: registratura@primariaarad.ro sau pma@primariaarad.ro în perioada 14.06-15.07. 2024.

Amplasamentele pentru desfășurarea activității de comerț ambulant cu pepeni pe domeniul public al municipiului sunt următoarele:

 

  1. Cartier Grădişte – Piaţa Carpaţi – str. I.B. Deleanu intersecția cu str. Z. Moricz
  2. Cartier Grădişte – str. Petru Rares nr. 22, aleea dintre Biserica Ortodoxă și Gradința nr. 10
  3. Cartier Bujac – str. Independenței (tronson între str. Leului și str. Năsăud)
  4. Cartier Gai, lângă Biserica Ortodoxă Sîrbă (str. Dunării)
  5. Cartierul Aradul Nou – Calea Timișorii (zona fostului magazin ”Lanțul”, actual ”Sanex”)
  6. Cartier Alfa – intersectia dintre str. Barbu Lautaru si str. Aurel Suciu, nr. 39, Bl. 35
  7. Cartier Confectii – intersectia dintre str. Liviu Rebreanu si str. Prof. Dr. Aurel Ardelean (platforma betonata)
  8. P-ţa U.T.A. – între magazinul”Profi” si biserică (pe partea dinspre biserică)
  9. Cartier Micălaca – b-dul N. Titulescu intersecția cu str. V. Lucaciu (între zona verde și stâlpii metalici din colțul”Digi RCS-RDS”).

Comerţul ambulant cu pepeni se desfăşoară în perioada 20.06-30.09.2024, dar nu înainte de achitarea taxei pentru ocuparea domeniului public la Direcţia Venituri din cadrul Primăriei Municipiului Arad.

Documentaţia pentru obţinerea acordului va cuprinde:

- cererea tip pentru obţinerea acordului de ocuparea domeniului public, care se găseşte pe site-ul Primăriei Municipiului Arad, http://www.primariaarad.ro/ şi la Serviciul Relaţii cu Publicul şi Asociaţii de Proprietari (camera 5 din Palatul Cenad) din cadrul Primăriei Municipiului Arad;

- copie buletin de identitate sau carte de identitate;

- copie Atestat de producător (vizat la zi, fiind autorizat în vederea cultivării pepenilor);

- acte firmă (copie certificat de înregistrare+certificat constatator, emise de Oficiul Registrului Comerțului), conform Legii nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului cu modificările ulterioare;

- procură/împuternicire notarială – în cazul în care solicitantul este diferit de persoana care depune cererea.

Condiţiile de desfăşurare a comerţului ambulant cu pepeni, sunt următoarele:

- marfa va fi expusă doar în perimetrul locaţiei stabilite;

- comercializarea pepenilor se va realiza direct din mijlocul de transport (care trebuie să aibă număr de înmatriculare);

- este permisă doar comercializarea cu pepeni;

- activitatea desfăşurată nu va afecta circulaţia pietonală și auto şi nici activitatea specifică zonei (circulația pe pistele de biciclete etc.);

- se va respecta curăţenia domeniului public afectat;

- se va deține la locul de vânzare acordul pentru desfășurarea comerțului stradal, eliberat de Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente din cadrul Primăriei Municipiului Arad, dovada achitării taxei de ocupare a domeniului public – în original, documentul de identitate al vânzătorului, care să coincidă cu identitatea persoanei menționate în acordul solicitat.

În cazul constatării nerespectării condițiilor stabilite, acordul se consideră retras de drept.

 

 

No Comments

There are currently no comments on Termen de preluare a cererilor prelungit. Perhaps you would like to add one of your own?

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.