Sfântul Ilie aduce ploaia!

Written by florin coita. Posted in Crestinismul in cetate, Top News

Tagged: , , , , , ,

Published on iulie 20, 2016 with No Comments

Sfantul-Ilie

de prof. Ioan Tuleu: La miezul verii, mai precis la 20 iulie, în calendarul creştin ortodox este pomenit şi sărbătorit proorocul Ilie Tesviteanul, cel care în această zi s-a înălţat la cer într-un car cu roţi de foc. Sfântul Prooroc Ilie aparţine Vechiului Testament, dar prin viaţa şi minunile săvârşite de el şi mai ales prin înălţarea la cer anunţă minunile şi mai mari ce vor fi înfăptuite de Fiul Omului, adică de Hristos Domnul, ce va veni să mântuie întreaga omenire, motiv pentru care este cinstit în mod deosebit de Biserica Creştină Ortodoxă. Mai mult decât atât, Sfântul Ilie a intrat şi în tradiţia populară ca fiind ocrotitorul recoltelor fiind investit cu puterea Dumnezeiască de a aduce ploaia pe pământ, în care calitate este stăpânul fulgerelor şi tunetelor, manifestându-se prin plimbarea în carul de foc pe norii cerului.

În Cartea a III-a a Regilor este povestită pe larg minunea pe care a făcut-o Sfântul Ilie, care a adus ploaia în Israel după ani cumpliţi de secetă cu care i-a pedepsit Dumnezeu pe evreii care la îndemnul împăratului Ahab şi a soţiei lui, Isabela s-au îndepărtat de el şi s-au închinat la zei străini: „O secetă groaznică abătu atunci ca febra asupra pământului: totul fu secat, devastat ars. Bărbaţii, femeile, copiii, animalele sălbatice, toate mureau din lipsa hranei. Izvoarele secau, plantele se ofileau şi nimic nu scăpa urgiei îngăduite de Dumnezeu, cu speranţa că foametea va face pe poporul lui Israel să se căiască şi să se întoarcă la credinţa cea dreaptă”. Teribila pedeapsă Dumnezeiască şi-a făcut efectul şi proorocul Ilie a fost căutat de către Ahab şi rugat să se roage Dumnezeului celui adevărat să trimită ploaie pe pământul lui Israel. Minunea s-a săvârşit şi Dumnezeu a binecuvântat Israelul cu ploaia aducătoare de viaţă. Pentru faptele sale bune, pentru cucernicia sa şi viaţa ireproşabilă Sfântul Prooroc Ilie a fost unul dintre puţinii care au fost înălţaţi la cer fără să treacă prin moarte, minune care, aşa cum am arătat, se sărbătoreşte de întreaga creştinătate ortodoxă

 

No Comments

Comments for Sfântul Ilie aduce ploaia! are now closed.