Serviciul ”Spaţiul privat virtual”

Written by admin. Posted in Utile

Tagged: , , , , ,

Published on mai 20, 2015 with No Comments

Acordarea serviciilor la distanţă este unul dintre obiectivele specifice ale ANAF în strategia de îmbunătăţire a relaţiei dintre contribuabili şi autorităţile fiscale, iar autentificarea şi autorizarea contribuabililor este parte a acestui obiectiv.

Serviciul ”Spaţiul privat virtual” constă în punerea la dispoziţia persoanelor fizice a unui spaţiu virtual, aflat pe serverele MFP/ANAF, prin intermediul căruia se efectuează comunicarea electronică a informaţiilor şi înscrisurilor între ANAF şi persoana fizică, în legătură cu situaţia fiscală proprie a acesteia.

Serviciile de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, furnizate de ANAF sunt gratuite. În cazul în care furnizarea unui serviciu de comunicare electronică presupune suportarea unor costuri pentru utilizatori, aceştia vor fi avertizaţi în mod corespunzător.

”Spaţiul privat virtual” se poate utiliza de către toate persoanele fizice care au atribuit un cod numeric personal prin intermediul site-ului ANAF : www.anaf.ro.

Înregistrarea în ”Spaţiul privat virtual” se efectuează  pe site-ul www.anaf.ro în secţiunea „Înregistrare Utilizatori”  în baza unui act administrativ fiscal emis de administraţia fiscală  începând cu anul 2013, iar în cazul în care nu se deţine un act administrativ fiscal, persoana fizica trebuie să se adreseze oricărei administraţii fiscale, în termen de 10 zile calendaristice  de la data înregistrării în  ”Spaţiul privat virtual” pentru verificarea  datelor completate  cu BI/CI în original şi numărul de înregistrare generat  pe site-ul ANAF.

 

No Comments

Comments for Serviciul ”Spaţiul privat virtual” are now closed.