Scopul autorităților de control trebuie să vizeze, în primul rând, „Lupta împotriva coruptiei, fraudei și evaziunii fiscale”

Written by admin. Posted in Utile

Tagged: , , , ,

Published on martie 10, 2016 with No Comments

marin crisan - patronatul aradean (3)

Filiala Arad a Confederaţie Patronatului Român se alătură luptei împotriva corupţiei, fraudei şi evaziunii fiscale, trăgând un semnal de alarmă privind situaţia firmelor cu capital autohton, generate de fiscalitatea excesivă, abuzuri ale instituțiilor de control, birocrație, lipsa dialogului social sau tratamentul discriminatoriu aplicat investitorilor români.

Pentru a veni în sprijinul şi apărarea membrilor confederaţiei, preşedintele Patronatului Român, susţinut de către Ioan Marin Crişan preşedintele Filialei Arad a Confederaţiei Patronatului Roman face următoarea propunere:

Dreptul de consiliere (îndrumare)

(A1) Organele fiscale au obligaţia ca de la derularea inspecţiei fiscale şi până la aplicarea sancţiunii să consilieze contribuabilii în vederea remedierii aspectelor neconforme.

(A2) Pentru realizarea consilierii, organul de control încheie un proces – verbal  care  face referirere la  aspectele neconforme  şi se stabilesc termele de remediere.

Controlul se reia  într-un interval  de timp  ce nu poate  fi mai mic de 10 zile.

(A3) Sancţiunile  şi oricare alte  dispoziţii  obligatorii înscrise în actul de control sunt nule de drept  dacă  s-au  dispus fără  întocmirea  procesului – verbal  prealabil, cu acordarea termenului de  remediere.

(A4) Organele fiscale  care,   prin  efectul legii pot efectua  un control inopinat, conform art. 134, sau când sunt sesizate sau se autosesizeaza/constată   fapte flagrante, se exceptează  de la procedura consilierii.

Prezenta propunere, introduce un principiu de bază în politica fiscală, asigurând contribuabilului dreptul de a fi consiliat în ceea ce priveşte procedura fiscală de către organele fiscale.

Având în vedere faptul că atât Codul fiscal cât şi Codul de procedură fiscală se modifică de la o zi la alta, politicile fiscale neavând predictibiltate pentru a putea înlătura riscurile fiscale, atat ANAF cat si alte multe organe de control  trebuie să aibă o abordare mai modernă, să implementeze metode moderne pentru  efectuarea controlului fiscal, să aibă un rol mai puțin punitiv în viața cetății, ci mai ales un rol pozitiv, stimulativ și preventiv.

Colectarea taxelor şi impozitelor la bugetul local şi implicit la cel general consolidat de către organele fiscale trebuie să se facă urmând principiul preventiv, nu pe cel punitiv.

Trebuie să ne întrebăm, care este rostul ANAF-ului?

Este de a colecta impozitele şi taxele, dar ca să colectezi impozite, trebuie să ai ce colecta, iar ca să ai ce colecta, trebuie ca economia să meargă, nu să închizi întreprinderi.

Este total contraproductiv, este contrar scopului pentru care a fost creat ANAF-ul.

Mai mult, toate autorităţile statului trebuie să aibă un rol de consiliere şi de ajutor, nu să pună piedici pentru fiecare antreprenor.

Iată ce a declarat în aest sens Ioan Marin Crişan, preşedintele Filialei Arad a Confederaţie Patronatului Român:

„Urmând acest principiu punitiv învechit, ANAF favorizează închiderea unor companii ce reprezintă o dramă, atât pentru cel care o deţine, cât și pentru economia românească în ansamblu. O companie nu trebuie închisă, pentru că impactul acestui demers se răsfrânge atât asupra salariaţilor, care își pierd locurile de muncă, dar și asupra volumului de taxe și impozite virate către stat. Tocmai de aceea, consider că ceea ce se întâmplă acum cu controalele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală constituie o problemă de abordare care ţine de secolul al XVIII-lea sau al XIX-lea.

Nu putem avea un stat care să dea bunuri şi servicii publice de mare calitate fără să aibă o colectare foarte bună şi fără să aibă companii puternice. Faţă de restul Europei, avem cheltuieli bugetare per PIB foarte mici şi asta pentru că în mare parte veniturile bugetare per PIB sunt foarte mici aici.

Rolul preventiv, de consiliere al organelor fiscale este prezent în legislaţia statelor importante ale Uniunii Europene.”

Prezenta propunere a fost elaborată în conformitate cu prevederile art. 74 şi 75 din Constituţie.

“Ceea ce facem astăzi noi,..nu facem pentru noi, facem pentru cei ce vin după noi,..și-o facem pentru ca și peste 100 de ani, lucrurile să fie așa cum le-am gândit și le-am făcut noi astăzi..!” spunea Ronald A. Seale

No Comments

Comments for Scopul autorităților de control trebuie să vizeze, în primul rând, „Lupta împotriva coruptiei, fraudei și evaziunii fiscale” are now closed.