S-a deschis apelul de proiecte prin Fondul pentru Modernizare, în cadrul Programului-Cheie 1

Written by admin. Posted in Politica

Tagged: ,

Published on decembrie 08, 2023 with No Comments

Deputatul liberal arădean Glad Varga, membru al Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic şi vicepreşedinte al Comisiei pentru antreprenoriat şi turism anunță  deschiderea apelului de proiecte, finanțate prin Fondul pentru Modernizare, în cadrul Programului-Cheie 1 – Surse regenerabile de energie și stocarea energiei.

„Apelul vizează dezvoltarea capacităților de producție a energiei din surse regenerabile; energie eoliană, solară sau hidro, pentru asigurarea consumului propriu, la nivelul comunităților locale. Bugetul alocat acestui apel de proiecte este de 500.000.000 euro, iar valoarea grantului care poate fi acordat este de maxim 10 milioane euro pentru un beneficiar. Termenul limită de depunere a aplicaţiilor este 06 martie 2024” susține deputatul liberal Glad Varga

Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel sunt:

Unitățile administrativ teritoriale, sub-diviziuni ale unităților administrativ teritoriale

Unitățile și subunitățile din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională

Instituții publice, astfel cum sunt definite de Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare

Cultele recunoscute oficial în România, și unitățile locale ale acestora, definite potrivit prevederilor Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor

Instituţiile de învăţământ superior de stat

Institutele naționale, institutele, centrele și stațiunile de cercetare dezvoltare de drept public, astfel cum sunt acestea prevăzute în O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare

Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară constituite conform prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Informaţii suplimentare sunt disponibile aici: https://energie.gov.ro/…/fondul-pentru…/program-cheie-1/

No Comments

Comments for S-a deschis apelul de proiecte prin Fondul pentru Modernizare, în cadrul Programului-Cheie 1 are now closed.