Raportare săptămânală de activitate în cadrul DSP Arad

Written by admin. Posted in Utile

Tagged: ,

Published on septembrie 26, 2022 with No Comments

Vă prezentăm o parte din activitatea Direcției de Sănătate Publică Arad în săptămâna 19-23 septembrie 2022:

În cadrul serviciului control sănătate publică (SCSP) au fost efectuate 45 de controale în laboratoare de analize medicale, unități de catering, unități de învățământ preșcolar, gimnazial, liceal, chioșcuri școlare, producători de substanțe biocide. Au fost constatate următoarele nereguli:

  • neefectuarea periodică a lucrărilor de igienizare a clădirilor unității de învățământ

  • neefectuarea instruirii personalului administrativ și de îngrijire din unitățile de învățământ

  • neaplicarea de către personalul sanitar a tehnicilor și procedurilor de curățenie

  • neactualizarea procedurilor privind întocmirea hărții sectoarelor de risc pentru infecțiile asociate asistenței medicale și refacerea procedurilor de dezinfecție pe substanțele biocide utilizate

  • prepararea și comercializarea produselor alimentare care nu respectă limitele de la care acestea devin nerecomandate preșcolarilor și școlarilor, conform listei stabilite prin acte normative

  • nerespectarea condițiilor de depozitare temporară a deșeurilor provenite din activitățile medicale, în conformitate cu reglementările legale în vigoare

  • nerespectarea obligației de a păstra probe alimentare, 48 de ore, din fiecare fel de mâncare servit

  • nerespectarea precauțiunilor universale și a protocoalelor de lucru de către personalul medical și auxiliar

  • nerespectarea condițiilor de utilizare a mențiunilor nutriționale, utilizarea de mențiuni de sănătate neprevăzute în listele de mențiuni autorizate, potrivit prevederilor Regulamentului

  • nerespectarea circuitelor funcționale și a structurii aprobate, pentru unitatea sanitară

În urma acestor constatări, au fost aplicate 20 sancțiuni contravenționale, din care 8 avertismente și 12 amenzi în cuantum de 36.400 lei.

În cadrul Departamentului de Supraveghere în Sănătate Publică, în perioada 19.09.2022 -23.09.2022, au fost eliberate/soluționate următoarele notificări/autorizații:

- la Compartimentul de supraveghere epidemiologică și control boli transmisibile a fost o notificare de proiect.

- la Compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediul de viață și muncă a fost 1 redactare pentru certificarea conformității normelor legislative în vigoare, 58 prelevări uzine dintre care jumătate au fost chimice, iar jumătate micro, 10 prelevări de probe de apă la bazine și piscine. Pe Medicina Muncii a fost întocmit 1 proces verbal.

La Compartimentul Avize/Autorizări au fost redactate și eliberate 2 autorizații de liberă practică, și au fost redactate 2 notificări de asistență de specialitate în sănătate publică.

Pentru perioada 19.09.2022-23.09.2022, Laboratorul de diagnostic și investigare în sănătate publică (LDISP) din cadrul DSP Arad, a lucrat 84 probe, reprezentând:

- 43 probe apă rețea și apă fântâni

- 15 probe apă de bazin

- 10 probe unități alimentare

- 3 probe aeromicrofloră

- 5 probe sterilitate

- 5 probe de sanitație

- 3 probe apă tratată

No Comments

Comments for Raportare săptămânală de activitate în cadrul DSP Arad are now closed.