Maparea resurselor culturale a fost finalizată

Written by admin. Posted in Cultura

Tagged: , , , ,

Published on mai 06, 2014 with No Comments

Municipiul Arad face încă un pas în demersul de a se înscrie în competiţia pentru titlul de Capitală Culturală Europeană în anul 2021. De curând, a fost finalizată Maparea Resurselor Culturale a municipiului Arad.

Maparea Resurselor Culturale constituie o abordare sistematică de a identifica, înregistra şi clasifica resursele culturale ale unei comunităţi. Implică un proces de colectare, analizare şi sintetizare a informaţiei, cu scopul de a descrie şi a vizualiza resursele culturale în parametrii precum: legăturile cu alte resurse civice (sistem de infrastuctură şi transport, spaţii verzi, spaţii public etc), tipare de folosire, precum şi caracterul unic, respectiv identitatea unei anume comunităţi.

În urma procesului de mapare s-au creionat câteva recomandări generale:

- Continuarea dialogului între toţi actorii culturali şi construirea unei adevărate „reţele creative” pentru construcţia tuturor manifestărilor culturale. Se subliniază importanţa construirii unor relaţii de colaborare mai apropiate la diferite niveluri, cu diversele organizaţii culturale, operatori culturali şi proceduri culturale în municipiul Arad şi judeţ, incluzând generaţia mai tânără a artiştilor creativi locali;

- Pentru evitarea anumitor obstacole în comunicare, se propune transmiterea dinspre decidenţi înspre actorii culturali a decizilor concrete adoptate şi a acţiunile desfăşurate pentru atingerea acestor obiective culturale de interes comunitar. Este necesară clarificarea şi revizuirea metodologiei prin care Municipalitatea derulează procesul decizional în prezent, în ceea ce priveşte stabilirea priorităţilor de dezvoltare şi alocarea de subvenţii pentru sectorul cultural local, în vederea îndeplinirii în mod eficient a obiectivelor de creştere a capacităţii culturale şi de expandare a vieţii culturală a oraşului;

- Angrenarea decidenţilor într-o prezenţă mai implicată în diversitatea de spaţii culturale ale oraşului şi în dialog activ cu operatorii culturali de la toate nivelurile (independent-ONG, bugetar, privat);

- Continuarea şi facilitarea unor dialoguri interactive pe grupuri mici, din diferite arii artistice şi intelectuale, cu echipe ale institutiilor culturale, pentru continuarea procesului de mapping al resurselor umane din sistemul cultural şi de „brainstorming” al ideilor creative, ca răspuns la provocările identificate;

- Constituirea unor grupe de operatori culturali şi gandirea unor ateliere de lucru coordonate de traineri profesionişti, pentru identificarea mai riguroasă a punctelor slabe şi ale punctelor forte în identitatea culturală a Aradului; iniţierea unui proces riguros de soluţionare a anumitor probleme legate de frecventarea instituţiei culturale, tipurile de public participante, accesul diverselor categorii sociale, de vârstă etc., la actul cultural;

- Identificarea şi încurajarea unor proiecte culturale cu valoare reprezentativă, dar şi inovatoare, în contextul Aradului. Identificarea şi susţinerea comunităţilor creative dinamice din Arad;

- Planificarea periodică a unor întâlniri între decidenţi şi operatorii culturali, pentru identificarea nevoilor acestora şi adresarea lor graduală şi eficientă.

- Dezvoltarea domeniilor conexe ce necesită o dezvoltare imediată, precum managementul, strategia financiară – ca instrument de suport, promovare, marketing, dezvoltarea gradului de implicare a cetăţenilor, antreprenoriatul social şi dezvoltarea relaţiilor europene;

- Elaborarea unei strategii de dezvoltare în ceea ce priveşte definirea şi promovarea turismului cultural în oraş şi regiune;

- Creşterea gradului de cunoaştere şi apreciere a cetăţenilor din Arad, cu privire la importanţa şi valoarea culturii în Arad;

- Crearea unui proces de determinare a priorităţilor pentru dezvoltarea infrastructurii culturale din Arad, modernizarea şi extinderea facilităţilor culturale locale, identificarea noilor spaţii culturale şi îmbunătăţirea patrimoniului construit local, inclusiv demarerea unor iniţiative la scara mare precum o dezvoltare pe termen lung a Cetăţii Aradului;

- Necesitatea continuării explorării unui spectru amplu de opţiuni şi oportunităţi pentru dezvoltarea vieţii culturale din Arad. Un mediu cultural dinamic îmbrăţisează diversitatea proprie.

Gheorghe Falcă, primarul Municipiului Arad, subliniază importanţa finalizării acestei mapări: „Este important să avem o imagine clară asupra resurselor culturale, să identificăm punctele slabe şi forte ale actului şi actorilor culturali. Următorul pas îl va constitui elaborarea strategiei culturale a municipiului pe o perioadă de 10 ani”.

În perioada imediat următoare, ca o dovadă de transparenţă şi implicare activă a cetăţeanului, raportul de Mapare a reurselor culturale va fi disponibil pe site-ul Primăriei Municipiului Arad.

No Comments

Comments for Maparea resurselor culturale a fost finalizată are now closed.