Licitaţie pentru locurile de parcare din Vlaicu, bloc A 7

Written by admin. Posted in Top News, Utile

Tagged: , , , , , ,

Published on septembrie 02, 2013 with No Comments

Primăria Municipiului Arad a anunţat începerea procedurilor de licitaţie a locurilor de parcare marcate şi numerotate din zona Vlaicu, Blocul A7 (Scara A, B, C, D). Pentru participarea la procedura de licitare, cei interesaţi trebuie să depună la Primăria municipiului Arad, camera 5 (Palatul Cenad), până la data de 6 septembrie, un dosar cu mai multe documente: cerere tip, documente privind domiciliul/rezidenţa (copie B.I./C.I. sau actul de proprietate, contract de închiriere în imobilul aparţinând asociaţiei de proprietari/locatari, act de donaţie sau moştenire).

Dosarul mai trebuie să cuprindă copie după certificatul de înmatriculare a autovehiculului/autovehiculelor deţinute în proprietate sau folosinţă, documente privind dreptul de folosinţă (utilizare) a autovehiculului (contract de leasing, act de donaţie, act de moştenire, contract de comodat).

De asemenea, la dosar va fi depus certificatul de încadrare într-o grupă de handicap (dacă este cazul), dovada că solicitantul este veteran de război sau beneficiar al Decretului – Lege nr. 118/1990 (dacă este cazul) și cupon de pensie (soţ+soţie) pentru acordarea reducerii în cazul pensionarilor cu o pensie medie sub salariul minim pe economie. Solicitantul mai trebuie să depună la dosarul pentru licitație o declaraţie pe propria răspundere că nu deţine garaj amplasat pe domeniul public.

Licitaţia va avea pe data de 26 septembrie, ora 09.00, în sala cinematografului Arta, din str.Vasile Alecsandri.

 

 

 

No Comments

Comments for Licitaţie pentru locurile de parcare din Vlaicu, bloc A 7 are now closed.