Lansarea primelor apeluri de proiecte din cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014 – 2020

Written by admin. Posted in Utile

Tagged: , , ,

Published on martie 07, 2016 with No Comments

Sigla-ADR-Vest

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest vă infomează că primele domenii în cadrul cărora se pot depune proiecte în vederea obținerii finanțării prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 sunt drumurile județene și eficiența energetică a clădirilor rezidențiale. Urmează apoi regenerarea zonelor urbane abandonate și neutilizate, patrimoniul cultural, microîntreprinderile și turismul.

În cursul săptămânii trecute a avut loc la București reuniunea Comitetului de Monitorizare a Programului Operațional Regional 2014-2020 (CMPOR) – unde a fost aprobat calendarul de lansare a apelurilor de proiecte pentru șase priorități de investiții din cadrul POR 2014-2020, pentru care ghidurile solicitantului au trecut deja prin etapa de consultare publică:

Prioritatea de investiții 6.1 - Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T

07-12 martie 2016

Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor. Operațiunea A. Clădiri rezidențiale

07-12 martie 2016

Prioritatea de investiții 5.2 – Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban

14-18 martie 2016

Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural

21-25 martie 2016

Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri. Apelul de proiecte 2.1 A. Microîntreprinderi

28 martie-1 aprilie 2016

Prioritatea de investiții 7.1 – Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice

28 martie-1 aprilie 2016

În perioada imediat următoare ADR Vest va organiza o serie de seminarii de informare pentru toți solicitanții eligibili în cadrul apelurilor lansate.

De la lansarea apelurilor de proiecte se va acorda beneficiarilor o perioadă de timp de minim 1 lună pentru pregătirea documentației propriu – zise și depunerea proiectelor. Data efectivă de la care se vor putea depune cererile de finanțare va fi menționată în cadrul ghidurilor specifice aprobate.

Calendarul publicat prezintă estimarea lansărilor în format tipărit. Astfel, până la lansarea oficială a sistemulului electronic MySMIS, cererile de finanțare se vor transmite/depune în format tipărit și în format PDF pe un CD, la sediul Agențiilor pentru Dezvoltare Regională unde va avea loc implementarea proiectului.

Imediat ce aplicația electronică MySMIS va deveni operațională, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) va stabili procedura de urmat pentru depunerea în continuare a cererilor de finanțare prin sistemul MySMIS. 

Precizăm că Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a anunțat că în perioada 8 – 18 martie 2016 va fi disponibil pentru a fi testat de către public modulul  ”Depunerea cererii de finanțare” al aplicației MySMIS 2014 versiunea 1.0, la adresa www.fonduri-ue.ro

Versiunile finale ale ghidurilor specifice vor putea fi consultate pe site-ul programului: www.inforegio.ro  și pe site-ul ADR Vest: www.adrvest.ro, la secțiunea POR 2014-2020/Ghiduri de finanțare: http://adrvest.ro/por-2014-2020/ghiduri-de-finantare/.

No Comments

Comments for Lansarea primelor apeluri de proiecte din cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014 – 2020 are now closed.