Lansare PLATFORMĂ CROWDFUNDING în cadrul Proiectului „Start-up, Stand-up”, POCU/82/3/7/104013

Written by admin. Posted in Social, Top News

Tagged: , , , ,

Published on septembrie 02, 2018 with No Comments

Fundația Serviciilor Sociale Bethany anunță lansarea, în data de 11 septembrie 2018, a celei mai noi platforma regionale de crowdfunding, www.startupstandup.ro. Ideile de afaceri depuse în cadrul platformei pot fi încurajate și îmbunătățite prin propuneri publice din partea comunității până la depunerea planurilor de afaceri, iar ulterior pot fi notate și cofinanțate atât de comunitate, mediul de afaceri, cât și printr-un premiu in cadrul proiectului care va dubla sumele atrase de fiecare inițiator in limita a 4500 euro. Platforma se adresează tuturor celor care își doresc să promoveze proiecte cu impact asupra comunității și are rolul de a promova cultura antreprenoriala și să aducă în atenția comunităților ideile de afaceri ale candidaților, afacerile finanțate atât prin schema de minimis cât și prin intermediul comunității.

Proiectul ”Proiectul Start-up, Stand-up”, derulat de Fundația Serviciilor Sociale Bethany din Timișoara, se desfășoară în perioada 11 ianuarie 2018 – 10 ianuarie 2021, în baza contractului de finanțare: POCU/82/3/7/104013,  are o durată de 36 luni și este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți”, Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor, Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare, Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 8,779,734.68 lei, din care 7,462,774.48 lei reprezintă valoarea cofinanțării Uniunii Europene.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă încurajarea antreprenorialului în zona urbană și a ocupării pe cont propriu in Regiunea de Vest, iar ca rezultatele așteptate sunt  informarea a min. 3000 de persoane in zonele urbane din regiunea Vest cu privire la oportunitățile existente în domeniul antreprenorialului, dar și in ceea ce privește activitățile proiectului; dezvoltarea unui program de formare antreprenorială pentru min. 300 de persoane cu vârsta de peste 18 ani cu domiciliul sau reședința în Regiunea de Vest, care intenționează să înființeze o afacere non agricolă in mediul urban (din care min. 20 de persoane din fiecare județ al regiunii) și susținerea a min. 36 de inițiative antreprenoriale non agricole in mediul urban ale acestora ( din care min. cate 2 in fiecare județ din Regiunea Vest).

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

 

 

No Comments

Comments for Lansare PLATFORMĂ CROWDFUNDING în cadrul Proiectului „Start-up, Stand-up”, POCU/82/3/7/104013 are now closed.