Iustin Cionca: „Accesarea banilor europeni pentru gestionarea provocărilor din domeniul migrației este importantă”

Written by admin. Posted in Utile

Tagged: ,

Published on octombrie 23, 2019 with No Comments

O nouă linie de finanțare europeană se află la dispoziția instituțiilor ce doresc să acceseze fonduri legate de domeniul migrație, integrare și azil acordat cetățenilor. Comisia Europeană, prin Direcția Generală Afaceri Interne și Migrație (DG HOME), a deschis o cerere de propuneri de proiecte a „Fondului pentru Azil, Migrație și Integrare”. Titlul cererii este „Acțiuni transnaționale privind migrația, azilul și integrarea”. Sunt eligibili pentru accesarea fondurilor entități publice și private, organizații internaționale, ONG-uri, autorități publice locale/regionale/naționale, instituții de tineret și instituții educaționale, servicii de ocupare, companii, IMM-uri etc. Data limită pentru depunerea propunerilor este de 30 ianuarie 2020.  Bugetul aflat la dispoziție este de 21.500.000 €, fiind acordată cofinanțare în procent de maxim 80%. Obiectivul general al programului este de a contribui la gestionarea eficientă a fluxurilor de migraţie și la punerea în aplicare, consolidarea și dezvoltarea politicii comune privind azilul, a protecției subsidiare și a protecției temporare, precum și a politicii comune în domeniul imigrației, respectând, în același timp pe deplin drepturile şi principiile consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

„În perioada 2015-2016, la nivelul Europei s-a înregistrat un flux de migrație ridicat, Uniunea Europeană intervenind cu sprijin financiar și tehnic ce a fost acordat statelor membre. Această nouă linie de finanțare vine în completarea instrumentelor puse la dispoziție pentru o mai bună gestionare a provocărilor în domeniul azilului, al migrației și al frontierelor externe. Consider că avem datoria de a face cunoscute aceste oportunități de finanțare, astfel încât fondurile să fie accesate într-un procent cât mai mare de instituții și entități din România și din Arad”, a declarat Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad.

 

No Comments

Comments for Iustin Cionca: „Accesarea banilor europeni pentru gestionarea provocărilor din domeniul migrației este importantă” are now closed.