Intreprinderi cu profil alimentar care folosesc apă din foraje proprii

Written by admin. Posted in Utile

Tagged: , ,

Published on martie 04, 2024 with No Comments

Prin prezenta, vă aducem la cunoștință obligațiile ce vă revin începând cu data de 07.11.2023, așa cum se stipulează în Ordonanța nr. 7/18.01.2023, privind calitatea apei destinate consumului uman și H.G. nr. 971/18.10.2023, pentru aprobarea Normelor de supraveghere, monitorizare și inspecție sanitară a calității apei potabile.

Calitatea apei din întreprinderile cu profil alimentar, astfel cum sunt definite la art. 3 pct. 2 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare, care deţin sursă proprie de aprovizionare cu apă se analizează  cu frecvenţa prevăzută în programele de monitorizare a calităţii apei potabile care se întocmesc şi se supun avizării Direcţiilor de Sănătate Publică judeţene.  

În vederea respectării și punerea în aplicarea a legislației amintite mai sus, conform:

  1. 1. Direcţia de Sănătate Publică judeţeană, prelevează şi analizează un număr de probe de apă de la întreprinderile cu profil alimentar care folosesc apă din foraje proprii, conform programului de prelevare şi analiză prevăzut în tabelele 2, 4 şi 6 din anexa nr. 1 la prezentele norme.
  2. Calitatea apei din întreprinderile cu profil alimentar, care deţin sursă proprie de aprovizionare cu apă se analizează cu frecvenţa prevăzută în tabelele nr. 5 şi 6 din anexa nr. 1 la prezentele norme, calculată în funcţie de volumul de apă folosit în unităţile respective;
  3.   Programele de monitorizare a calităţii apei potabile prevăzute la alin. (1) se întocmesc şi se supun avizării direcţiilor de sănătate publică judeţene;

 

Neîntocmirea şi/sau netransmiterea către Direcţia de Sănătate Publică judeţeană, a programului anual de monitorizare, de către întreprinderile cu profil alimentar care deţin sursă proprie de apă constituie contravenţii şi se sancţionează conform legislației mai sus amintite:

 

 

No Comments

Comments for Intreprinderi cu profil alimentar care folosesc apă din foraje proprii are now closed.