Întâlnire în cadrul unui proiect destinat integrării migranţilor

Written by florin coita. Posted in Social, Top News

Tagged: , , , , , ,

Published on iunie 28, 2016 with No Comments

migranti

Asociația Filantropia Oradea a organizat o primă întâlnire în judeţul Arad, în cadrul proiectului: „Servicii de integrare pentru beneficiarii unei forme de protecţie şi pentru străinii cu şedere legală în România, în Regiunea de Vest”, care va fi implementat pe o perioadă de 12 luni în judeţele Bihor, Arad şi Hunedoara.

Întâlnirea a avut loc azi în Arad la sediul Instituției Prefectului, la ea participând reprezentanţi ai instituțiilor care au tangenţă cu fenomenul migraţiei, ONG-uri cu atribuții în domeniu, reprezentanţi ai mediului universitar, jurnalişti,

Grupul ţintă al proiectului este reprezentat de resortisanţii ţărilor terţe cu drept de şedere pe teritoriul României (RTT) precum şi beneficiarii unei forme de protecţie internaţională (BP), care necesită sprijin în vederea acomodării şi integrării pe teritoriul României.

În 30 septembrie 2015, în România se aflau înregistraţi cu şedere legală 59.264 străini (RTT)  şi 2.542 BP. Conform statisticilor Inspectoratului General pentru Imigrări, în Regiunea Vest situaţia se prezenta în felul următor: Timiş (3.576), Arad (1.101), Bihor (979), Hunedoara (575), Mehedinţi (338) şi Caraş Severin (387).

Proiectul este implementat de AIDRom – Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România în parteneriat cu Organizaţia Internaţională pentru Migraţie – Biroul din Romania şi Asociaţia Filantropia Oradea, proiect finanţat de Uniunea Europeană şi Inspectoratul General pentru Imigrări, prin Programul Naţional – Fondul Azil, Migraţie şi Integrare. Bugetul total al proiectului, pentru o perioada de 12 luni, este de: 1.005.621,88 lei.

În cadrul acestei întâlniri au fost abordate teme cum ar fi: obiectivele proiectului, serviciile acordate, asistența materială a migranților vulnerabili, posibilitatea organizării de cursuri de limba română gratuite, activități culturale, educative, recreative, atât pentru adulți, cât și pentru minori, formarea unor reprezentanți din cadrul insituțiilor, colaborarea în cadrul unor grupuri de lucru, formarea mediatorilor interculturali etc.

În cadrul proiectului vor fi oferite servicii specializate de consiliere socială şi juridică, asistenţă materială pentru categorii vulnerabile, cursuri de limba română şi acomodare culturală, activităţi de petrecere a timpului liber pentru migranţi, acţiuni specifice pentru beneficiarii minori ai grupului ţintă şi medierea relaţiei migranţilor cu instituţiile implicate în proiect. De asemenea în cadrul proiectului vor fi formaţi şi angajaţi 6 mediatori interculturali, se vor crea reţele judeţene de voluntari şi se vor organiza cursuri de formare pentru reprezentanţii instituţiilor publice din cele 6 judeţe cu atribuţii în domeniul asistenţei migrantilor.

Prin acest proiect se urmăreşte:

-           Creşterea nivelului de integrare socială a persoanelor cu o formă de protecţie şi a resortisanţilor ţărilor terţe din Regiunea 5, prin dezvoltarea şi susţinerea unor programe de integrare individualizate precum şi accesul acestora la servicii sociale complexe.

-           Dezvoltarea şi consolidarea reţelelor de suport locale interinstituţionale pentru facilitarea integrării persoanelor cu o formă de protecţie şi a resortisanţilor ţărilor terţe, în judeţele: Bihor, Arad, Timiş, Caraş Severin, Hunedoara şi Mehedinţi.

-           Creşterea gradului de implicare a membrilor reprezentativi din comunităţile de străini precum şi crearea şi consolidarea unor reţele de voluntari locali în vederea integrării persoanelor cu o formă de protecţie şi a resortisanţilor ţărilor terţe în judeţele: Bihor, Arad, Timiş, Caraş Severin, Hunedoara şi Mehedinţi.

Asociația Filantropia Oradea este o organizație non-profit, înființată în 2009, care are ca misiune sprijinirea Episcopiei Ortodoxe Române a Oradei în lucrarea ei social-filantropică săvârșită pentru oameni și comunitățile lor, în duhul învățăturii creștine. În calitate de organizație eparhială, Asociația Filantropia Oradea este membră în Federația Filantropia a Patriarhiei Române.

Asociația Filantropia Oradea a dezvoltat numeroase servicii și programe adresate tinerilor, persoanelor cu dizabilități, vârstnicilor și nu în ultimul rând migranților.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Comments

Comments for Întâlnire în cadrul unui proiect destinat integrării migranţilor are now closed.