Finanțare pentru proiectul „ARADUL SOCIAL – SERVICII SOCIALE INTEGRATE PENTRU PERSOANE VULNERABILE”

Written by admin. Posted in Utile

Tagged: , ,

Published on februarie 28, 2022 with No Comments

Proiectul „ARADUL SOCIAL – SERVICII SOCIALE INTEGRATE PENTRU PERSOANE VULNERABILE” este unul dintre cele cinci proiecte pentru care am reușit să obținem finanțări din bugetul Aradului pe 2022. Prin acest program propunem:
- o cantină accesibilizată cu 200 de locuri unde se va servi masa de prânz și cina persoanelor vulnerabile, dar și celor ce co-participă prin implicarea în acțiuni de voluntariat prestabilite.
- un centru de formare și voluntariat în a cărui ofertă să fie incluse cursuri și ateliere (formare și reconversie profesională, dezvoltare personală), stagii de practică, acțiuni pro-bono cu caracter social, consiliere privind orientarea profesională;
- unități accesibilizate de cazare de tip modular, cu capacitatea de minimum 100 de locuri, pentru persoane fără adăpost (inclusiv unități de tip „apartament cu 2 dormitoare decomandate pentru cei ce au în întreținere minori);
- unități cu capacitate totală de minimum 100 de locuri de cazare de tip „apartamente cu 1 dormitor și cu 2 dormitoare – locuințe protejate”, destinate victimelor violenței domestice, cu sau fără minori în intreținere (inclusiv pentru primire în regim de urgență);
- servicii sociale pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, incluzând:
- campanii locale de sensibilizare a populației privind formele și consecințele diferitelor tipuri de violență domestică;
- prestații adresate victimelor, precum asistența psiho-socială și juridică;
- măsuri de educație și consiliere a agresorilor, asistență privind schimbarea comportamentelor.
- un magazin social de tip „economat”;
- sedii pentru ONG-uri cu activități caritabile, cu activități de prevenire și combatere a violenței domestice și de sprijin a celor fără adăpost;
- sedii pentru întreprinderi sociale care dirijează minimum 90% din profitul anual pentru susținerea de activități de prevenire și combatere a violenței domestice, precum și activități de (re)integrare socială a celor fără adăpost – persoane aflate în situație de vulnerabilitate economică deosebită.
- realizarea unui studiu social la nivelul Municipiului Arad care să evidențieze aspecte precum cartierul în care să fie amplasat complexul social, precum și tipurile de prestații sociale și educaționale pe care să le prioritizăm.

No Comments

Comments for Finanțare pentru proiectul „ARADUL SOCIAL – SERVICII SOCIALE INTEGRATE PENTRU PERSOANE VULNERABILE” are now closed.