Exercițiu de teren pentru managementul ariilor naturale protejate și a peisajului – X-PARC Arad -

Written by admin. Posted in Utile

Tagged: , , , ,

Published on septembrie 01, 2015 with No Comments

arii

Asociația Pentru Promovarea Valorilor Naturale și Culturale ale Banatului și Crișanei ”EXCELSIOR” din Arad, în cadrul proiectului ”Dezvoltarea unui Centru Transfrontalier de Resurse pentru Arii Protejate”, X-PARC, cod proiect HURO/1101/187/1.3.1, a organizat astăzi 29.08.2015, în parteneriat cu Asociația Educatio din Arad, un exercițiu de teren pentru managementul ariilor naturale protejate și a peisajului.

Exercițiul s-a desfășurat cu participarea unui număr de voluntari din cadrul Asociatiei Educatio, organizație custode a sitului Natura 2000 ROSCI0325 Munții Metaliferi și a specialiștilor de la Asociația Excelsior, pentru a realiza un transfer de informație și schimb de experiență cu privire la gestiunea ariilor naturale protejate, în special a siturilor Natura 2000.

Au fost vizitate Cetatea Șoimoș, atât pentru a exemplifica importanța moștenirii culturale pentru dezvoltarea durabilă a comunităților locale, cât și pentru a obține o imagine de perspectivă asupra defileului râului Mureș. Au fost expuse și discutate măsuri pentru conservarea ariilor protejate și a peisajului, impactul activităților umane asupra peisajului, speciilor și habitatelor.

A fost vizitat și situl Natura 2000 ROSCI0370 Râul Mureș între Lipova și Păuliș, unde au fost identificate o serie de probleme privind conservarea speciilor și habitatelor. A fost discutată problema speciilor invazive, cu impact major în special în luncile râurilor, care funcționează ca și coridoare ecologice.

Pe viitor, se vor organiza prin intermediul X-PARC Arad și alte acțiuni similare, care au ca scop dezvoltarea instituțională a organizațiilor neguvernamentale de mediu implicate în gestiunea ariilor naturale protejate.

 

No Comments

Comments for Exercițiu de teren pentru managementul ariilor naturale protejate și a peisajului – X-PARC Arad - are now closed.