Deputatul PSD Dorel Căprar propune înfiinţarea unui Grup Parlamentar pentru combaterea crimelor motivate de ură

Written by admin. Posted in Politica, Top News

Tagged: , , , , ,

Published on decembrie 12, 2013 with No Comments

Deputatul PSD Dorel Căprar, membru al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, a prezentat o iniţiativă de constituire a unui Grup Parlamentar de lucru pentru combaterea crimelor motivate de ură, cu ocazia unui simpozion cu participare internaţională, organizat cu ocazia Zilei Internaţionale a Drepturilor Omului. În calitate de co-organizator al manifestării „20 de  ani de muncă pentru drepturile voastre” deputatul Căprar s-a referit la importanţa înfiinţării acestui Grup Parlamentar, sub înaltul patronaj al preşedintelui Camerei Deputaţilor, Valeriu Zgonea.

„Nu este vorba despre un complex de probleme localizat doar la nivelul României ci despre un ansamblu de aspecte care privesc direct legislaţia Uniunii Europene şi a statelor membre. Este nevoie de o incriminare severă a infracţiunilor comise din ură, în condiţiile în care indivizi şi grupuri vulnerabile din ţările UE au devenit şi devin constant ţinte ale discriminării şi ale încălcării egalităţii de tratament. De aceea susţin înfiinţarea la nivelul Camerei Deputaţilor a unui Grup parlamentar de lucru  pentru combaterea crimelor motivate de ură. Urmăm astfel sugestiile secretarului general ONU, care aprecia cu ocazia celei de-a 20-a aniversări a Declaraţiei de la Viena că este necesar să ne îndeplinim responsabilitatea colectivă de a promova şi proteja drepturile şi demnitatea oamenilor de pretutindeni”- a afirmat deputatul PSD Dorel Căprar.

Informaţie suplimentară :

Programul

                 Simpozionului cu participare internaţională    

             “20 de  ani de muncă pentru drepturile voastre”

                                                          -  proiect-

Moment de reculegere pentru victimele care au luptat şi au murit pentru apărarea drepturilor omului

IN MEMORIAM – NELSON MANDELA

Cuvântul domnului Valeriu ZGONEA, Preşedintele Camerei Deputaţilor

-        Mesaje adresate participanţilor la Simpozion

-        Domnul deputat Nicolae PĂUN, Preşedintele Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor

-        doamna profesor univ. dr. Irina ZLĂTESCU, Director IRDO

-        domnul senator Toni GREBLĂ

-        doamna senator Cristiana ANGHEL

-        doamna deputat Tamara Dorina CIOFU, vicepreşedintă a Comisiei  pentru drepturile omului, Preşedintă a Subcomisiei pentru  egalitate de tratament şi nediscriminare

-        doamna deputat Liliana MINCĂ, Preşedinta Comisiei pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi

-        Prof.  univ. dr. Valer DORNEANU, Curtea Constitţională a României

-        Ionel OPREA, Adjunct Avocatul Poporului

-        Prof.  univ. dr. Gheorghe IANCU

-        Prof.  univ. dr. Ionel OLTEANU

-        Prof.  univ. dr. Miga Raluca BEŞTELIU

-        Prof. univ.dr. Ion CHELARU

-        Prof. Eugen Stoica

Domnul  deputat Dorel Gheorghe CĂPRAR, Preşedinte al Subcomisiei pentru monitorizarea respectării drepturilor persoanelor private de libertate   – Prezentarea Grupului parlamentar de lucru pentru combaterea crimelor motivate de ură

- moderator Lector Univ. Doctor Marcela Monica Stoica

Intervenţii:

- “Rolul instituţiilor naţionale în protecţia victimelor” -  Marius MOCANU, cercet.şt. IRDO

- “Medierea – modalitate alternativă de soluţionare a conflictelor” -Diana TRAŞCU, – Mediator & Expert EU Affairs

- “Dreptul copiilor orfani la o familie”,  Azota POPESCU, Asociaţia Catharsis, Braşov

-  “Aspecte privind  încălcarea dreptului la viaţă privată”, Mircea LUPU– Inspectoratul General de Poliţie

 

No Comments

Comments for Deputatul PSD Dorel Căprar propune înfiinţarea unui Grup Parlamentar pentru combaterea crimelor motivate de ură are now closed.