Deputatul Dorel Căprar a susţinut în Parlament adoptarea unor măsuri împotriva discriminării

Written by admin. Posted in Politica, Top News

Tagged: , , , , , , ,

Published on iunie 05, 2013 with No Comments

Deputatul Dorel Căprar a susţinut în plenul Camerei Deputaţilor un punct de vedere cu privire la necesitatea transpunerii în legislaţia naţională a dispoziţiilor pentru combaterea discriminării, conform prevederilor Directivei 2000/43/CE. El a susţinut adoptarea Legii prind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 19/2013, pentru modificarea şi completarea Ordononţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare. Se urmăreşte transpunerea corectă şi completă a  reglementării prevenirii şi sancţionării tuturor formelor de discriminare prevăzute de legislaţia europeană, în toate sferele vieţii publice din România.

Actul normativ reprezintă transpunerea în legislaţia naţională a Directivei Consiliului 2000/43/CE cu privire la implementarea principiului tratamentului egal între persoane indiferent de originea rasială sau etnică, precum şi a Directivei Consiliului 2000/78/CE de creare a unui cadru general în favoarea tratamentului egal privind ocuparea forţei de muncă şi condiţiile de muncă.

„Este important ca drepturile şi libertăţile fundamentale să fie respectate fără discriminare, inclusiv dreptul la libera asociere. Discriminarea bazată pe rasă sau origine etnică poate submina realizarea obiectivelor Tratatului Comunităţii Europene, în special atingerea unui înalt nivel de ocupare a forţei de muncă şi de protecţie socială, creşterea nivelului de trai şi a calităţii vieţii, coeziunea şi solidaritatea economică şi socială. Ea poate submina, de asemenea, obiectivul dezvoltării Uniunii Europene ca un spaţiu al libertăţii, securităţii şi justiţiei” a susţinut Dorel Căprar în plenul Camerei Deputaţilor. Dorel Căprar este membru al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale din Camera Deputaţilor.

No Comments

Comments for Deputatul Dorel Căprar a susţinut în Parlament adoptarea unor măsuri împotriva discriminării are now closed.