Consiliul Județean Arad a stabilit prețul mediu la iarbă

Written by admin. Posted in Utile

Tagged: , ,

Published on noiembrie 22, 2022 with No Comments

Consiliul Județean Arad a stabilit prețul mediu la iarba obținută de pe pajiștile aflate în domeniul public și privat al comunelor, orașelor, respectiv municipiului Arad pe anul 2023.

În acest scop, pentru anul 2023 s-au făcut demersuri la Direcția pentru Agricultură Județeană Arad, instituția teritorială de specialitate a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru a înainta propuneri spre aprobare Consiliului Județean.

Astfel, prin adresa nr. 37473/20.10.2022 înregistrată la Consiliul Județean Arad cu nr. 25745/27.10.2022, Direcția pentru Agricultură Județeană Arad a transmis propunerea de preț mediu de 30 lei/tonă la iarba obținută de pe pajiștile aflate în domeniul public și privat al comunelor, orașelor, respectiv municipiului Arad pe anul 2023, preț stabilit în urma studiilor făcute de către personalul de specialitate.

Această hotărâre este necesară în vederea comunicării ei Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad și unităților fiscale din teritoriu care folosesc aceste prețuri pentru stabilirea veniturilor din arendă achitate în natură proprietarilor, uzufructuarilor sau deținătorilor legali.

No Comments

Comments for Consiliul Județean Arad a stabilit prețul mediu la iarbă are now closed.