Claudia Boghicevici, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Arad „Apreciem interesul Guvernului României pentru asigurarea şanselor egale la educaţie şi formare profesională pentru toţi copiii cu cerinţe educaţionale speciale”

Written by admin. Posted in Utile

Tagged: , , ,

Published on septembrie 29, 2016 with No Comments

Claudia Boghicevici

Consiliului Judeţean a iniţiat un proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 1.627.381,4 lei, necesară asigurării drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale (CES) integraţi în învăţământul de masă arădean în anul 2016. Copiii cu cerinţe educaţionale speciale (CES) sunt copii ale căror nevoi (cerinţe) speciale sunt educaţionale şi derivă, în principal din deficienţe mintale, fizice, senzoriale, de limbaj, socio- afective şi de comportament ori asociate, indiferent de severitatea acestora. Lor li se adaugă şi unii copii ocrotiţi din instituţii rezidenţiale, copii/elevi din învăţământul obişnuit care prezintă tulburări/dificultăţi de învăţare şi/sau adaptare şcolară.

Urmare a acestei hotărâri, Consiliul Judeţean Arad va achita cheltuieli de asistenţă socială pentru 587 de elevii/copiii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în unităţile de învăţământ de masă din cadrul a 25 de primării. „Apreciem interesul Guvernului României pentru asigurarea şanselor egale la educaţie şi formare profesională pentru toţi copiii cu cerinţe educaţionale speciale, sporind şansele pentru integrarea socială a acestora. Avem datoria de a oferi sprijin necondiţionat acestei categorii sociale, copiii cu cerinţe educaţionale speciale”, a declarat Claudia Boghicevici, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Arad.

În acest sens, se va aloca primăriilor pe raza cărora există copii cu CES suma de 1.627.381,4 lei lei pentru asigurarea alocaţiei zilnice de hrană, a rechizitelor şcolare, a îmbrăcămintei şi a încălţămintei, cuantumul acestor sume fiind egal cu cel asigurat copiilor aflaţi în sistemul de protecţie a copilului. Suma  în cauză este destinată acoperii alocaţiei de hrană pentru perioada ianuarie-iunie 2016 din anul şcolar 2015-2016 şi septembrie-decembrie 2016 pentru anul şcolar 2016-2017. În ceea ce priveşte drepturile care se acordă o singură dată pe an, respectiv cele pentru îmbrăcăminte, încălţăminte şi rechizite şcolare, din suma propusă urmează a fi achitate cele aferente anului şcolar 2015-2016. 

          Pe categorii de cheltuieli, Consiliul Judeţean Arad va aloca următoarele sume pentru copiii cu cerineţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă:   

     

Grupă de vârstă          Valoarea alocaţiei de hrană       Valoare drepturi îmbrăcăminte, 

                                                (lei/zi/copil/tânăr)                încălţăminte,rechizitescolare  

                                                                                                  (lei/zi/copil/tânăr) 

     De la 3-7 ani inclusiv                       16,60                                     498,00

     De la 7-14 ani inclusiv                     16,60                                     611,00

     De la 14-18 ani inclusiv                   16,60                                     754,00

     De 18-26 ani inclusiv                       16,60                                     844,00

No Comments

Comments for Claudia Boghicevici, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Arad „Apreciem interesul Guvernului României pentru asigurarea şanselor egale la educaţie şi formare profesională pentru toţi copiii cu cerinţe educaţionale speciale” are now closed.