Claudia Boghicevici: „Dorim o implicare mai mare a Aradului în domeniul turismului”

Written by admin. Posted in Politica

Tagged: , , ,

Published on iunie 15, 2017 with No Comments

În contextul desemnării anului 2017 de către Organizația Națiunilor Unite, An Internațional al Turismului Sustenabil pentru Dezvoltare, Consiliul Județean Arad îşi propune organizarea la Arad a unui forum naţional, împreună cu ONG-uri de profil, dar şi cu alţi actori care activează în acest domeniu.

Turismul este astăzi unul din sectoarele socio-economice principale, contribuind în mare măsură la dezvoltarea economică şi la îmbunătăţirea socială şi a mediului. Desemnarea unui an internaţional de turism durabil promovează o înţelegere mai bună între naţiuni, o deschidere spre explorarea patrimoniului diferitelor civilizaţii şi o mai bună apreciere a valorilor culturale. Este necesar ca managementul turistic sa vizeze o dezvoltare turistică durabilă pentru ca destinaţia turistică să rămână de-a lungul timpului o atracţie pentru vizitatori şi să îi determine să se întoarcă. Pentru a marca acest eveniment, ne dorim o implicare mai mare a Aradului în domeniul turismului, prin organizarea unui forum naţional alături de ONG-uri de profil”, a declarat Claudia Boghicevici, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Arad.

Anul Internaţional are ca obiectiv o schimbare în politicile, practicile de afaceri şi în comportamentul consumatorilor astfel încât turismul să contribuie activ la atingerea Obiectivelor Globale.

Conform Programului Operațional Capacitate Administrativă, sunt vizate cinci arii cheie: creşterea economică durabilă şi favorabilă incluziunii, incluziunea socială, ocuparea forţei de muncă şi reducerea sărăciei, utilizarea eficientă a resurselor, protecţia mediului şi schimbările climatice, valorile culturale, diversitatea şi patrimoniul şi înţelegerea reciprocă, pacea şi securitatea.

Organizaţia Mondială a Turismului (OMT), agenţia specializată a Naţiunilor Unite pentru Turism, a fost desemnată să faciliteze organizarea şi punerea în aplicare a Anului Internaţional.

No Comments

Comments for Claudia Boghicevici: „Dorim o implicare mai mare a Aradului în domeniul turismului” are now closed.