Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Arad se va extinde

Written by admin. Posted in Social, Top News

Tagged: , , , , , ,

Published on ianuarie 29, 2013 with No Comments

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Arad beneficiază de o finanţare europeană care presupune extinderea, reabilitarea şi dotarea cu echipamente specifice a acestei instituţii de învăţământ de factură specială.

La sediul Consiliului Judeţean a fost semnat azi contractul de execuţie a lucrărilor, cu o valoare de peste 1.600.000 de lei, acestea urmând să fie  executate de firma arădeană Aqua vest.

Trebuie menţionat că valoarea totală a proiectului este de 3.921.113, 48 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 2.859.007,42 lei. Durata proiectului este de 31 luni, iar durata de realizare a investiţiei este de 12 luni.

Proiectul are ca scop asigurarea serviciilor specializate de asistenţă şi educaţie pentru copiii şi elevii cu nevoi speciale din judeţul Arad.

Beneficiarii direcţi sunt reprezentaţi de 223 de elevi şi de personalul didactic şi de deservire a Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Arad, iar beneficiari indirecţi sunt 715 elevi cu cerinţe educative speciale integraţi în 25 şcoli din judeţul nostru.

Lucrările includ reabilitarea clădirii cu remodularea spaţiilor interioare şi lucrări de rezistenţă care să permită extinderea cu două etaje. Finisajele interioare vor asigura siguranţa în utilizare, confortul acustic, vizual, higrotermic pentru persoanelor cu handicap. Circulaţiile vor permite deplasarea în condiţii de maximă securitate – scările, pardoselile, uşile, ferestrele vor fi adaptate nevoilor elevilor. Băile şi grupurile sanitare vor permite utilizarea obiectelor sanitare atât de către persoanele aflate în fotoliul rulant – băile la nivelul parterului – cât şi de către persoanele fără handicap locomotor. Dormitoarele şi camerele multifuncţionale vor permite pătrunderea luminii naturale, vederea spre exterior. Instalaţiile electrice, termice şi sanitare vor fi înlocuite.

Copiii şcolarizaţi în cadrul Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă, cu vârste între 3 şi 18 ani, au deficienţe mintale uşoare, moderate, grave şi severe, unii având şi deficienţe locomotorii.

Infrastructura realizată prin proiect va duce la creşterea calităţii vieţii acestor copii imediat dar şi pe termen lung, oferindu-le şansa de a dobândi deprinderi de viaţă independentă.

No Comments

Comments for Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Arad se va extinde are now closed.