Cartea – document ca o convenție între apostolate

Written by admin. Posted in Cultura, Top News

Tagged: , , , ,

Published on mai 14, 2018 with No Comments

Apostol de ţară vreme de jumătate de veac, despre Domnul Gheorghe Rancu, Omul cu nume de Mănăstire, am mai scris!

Ne-am cunosct tocmai la Uzdin, Capitala românismului şi am călcat pe Brazde de spice, amirosind a Câmpie arădeană, de atunci.

Și tot la Uzdin, recent, cu prilejul Simpozionului Oameni de seamă ai Banatului, ediția 22, cartea a fost prezentată  de domnul  Vasile Popuța   și  elogios  primită de selecta adunare.

Cu noua Domniei-Sale carte, va intra, dacă mai este cazul să spunem, în Pantheonul Marilor Apostoli ai Neamului românesc, de la noi, sau de dincolo de fruntarii, unde vecuiesc români.

În maniera discursului epic elaborat, cartea, editată de Editura Hoffman,Din Panteonul Banatului istoric, abordează stilul rememorării unor Studii şi Comunicări, răsfirate de-a lungul timpurilor , şi rostite sau făptuite cu diferite prilejuri. Cartea, se va înscrie, cu certitudine, în galeria cărţilor-document de imediată referinţă, tocmai datorită Simbolurilor descrise în peste douăsuteoptezeci de pagini. Prin Simboluri vom înţelege conturarea de personalităţi şi figuri legendar-istorice, care au făptuit, în istorie, Mărturisiri sau sacrificii.

Prin Conţinutul şi capitolele propuse, noul volum capătă, în dinamismul timpului istoric, o incontestabilă valoare spirituală.

Iată Cartea de Istorie spus-scrisă, după cum o răsfoim, în firească ordine:

Protopopul Traian Oprea( 1866-1947) – ctitorul Catedralei Ortodoxe Române din Vârșeț

Pe Stăpânul și Arhiereul nostru, Doamne, Îl păzește Întru Mulți Ani

Căpitanul Pîrvu Jumanca și Locotenentul Toma Scripete, artizanii Revoltei româno-sârbe de la Krușița(1808)

Preot iconom stavrofor Iosif Coriolan Buracu(1888-1964)

Biserica și societata bănățeană în timpul episcopului dr.Iosif Traian Bădescu( 1920-1933),recenzie

Testamentul episcopului dr.Iosif Traian Bădescu

Iuliu Vuia-Învățătorul neamului (1865-1933)

Zaharia Boiu(1834-1903) și Banatul

Protopopiatul Mehadia în timpul administrării de către Mihail Popovici(1837-1911)

Maiorul Trilă Stroiescu (1835-1903)

Mareșalul Petre Duca(1756-1822)

Generalul Alexandru Lupu(1838-1925)

Generalul Mihail Cavaler de Trapșa(1838-1896)

Sculptorul Alexandru Liuba(1875-1906)

Traian Iemerici(1903-1970)

Protopopul militar Pavel Boldea(1861-1939)

Emilian Novacoviciu(1862-1939)

Haiducul Pătru Mantu(1893-1924)

Petre Ugliș Delapecica- Jurnal de război(1914-1919)

Episcopul Emilian Birdaș(1921-1996)

Eftimie Murgu și Banatul  la 1848

Trio-ul voivodinean

Dr.Atanasie Popovici(1885-1958)

Despre românii din Sudul Dunării

Preotul Ioanichie Neagoie (1857-1932)

Programul de bună vecinătate România -Serbia

Facem mențiunea cuvenită că aceste elemente de istorie sunt însoțite de Note și argumentări bogate la subsolul paginilor, ceea ce ne conferă  adevăruri despre  un proces bogat de elaborare din partea autorului.De fapt, i-am fost și martori, în anumite peripluri cu un afectiv  și emoțional caracter.

Astfel, scriind, ne-ncredințăm că suntem ai Pământurilor zămislitoare și suntem Memoria morală, a noastră sau Devenim acel Muzeu himeric de forme și fapte inconstante, acea Grămadă de oglinzi sparte din Întregul Ființei neamului nostru și nu numai.

Cartea -document devine Lecția de istorie în An de Centenar!

Ne vom folosi în cele ce urmează de un citat: „Când plecam unul de lângă celălalt, ni se părea că ne despărțim și că mergem să ne așteptăm altundeva” (Cezare Pavese), un Intro pentru ultimele două capitole ale noului volum, dedicat soției Elena și având , ca și Consultant științific pe dr.Dacian Rancu, istoric.

Gheorghe Rancu Bodrog sau zece pagini de Bibliografie, volume proprii, volume în colaborare, ediții îngrijite, volume colective, Însemne, Distincții și Premii onorante! Peste care se Întronează ca un Liant – Arc peste Timp aceea de Custode al Colecției de etnografie și arheologie „Almăjul”.

Peste treizeci de Pagini Imagologice își însoțesc Autorul în Drumul său înspre „Cei dragi de lângă mine”, … iar printre Oameni

însigne

însemne

scaune de biserici

icoane

rugi nerugate și Măicuțe ..plecate

troiți de răspântii

agape și lacrimi picurate

cruci din morminte… răsare Chipul Dascălului din Țara Lui Arad Bodrog în Țara lui de din vale… Almăjul!

În loc de Concluzii spicuim din Prefața semnată de dr. Doru Sinaci: „Panteonul bănățean propus de profesorul Gheorghe Rancu-Bodrog acoperă două secole de lupte politice, economice, sociale și culturale ale românilor din partea de vest a țării…”(op.cit. pag. 5); „Profesorul Gheorghe Rancu și-a manifestat interesul pentru arealul cultural almăjan, extinzându-l în două coordonate – vocația pentru pusta arădeană – chemarea sângelui natal – și aspirația spre românii din Serbia” – prof.univ.dr. Anton Ilica(op.cit. Coperta IV).

Iată cum, pe un dulce tărâm al trăirilor și al cunoașterii, autorul, profesorul Gheorghe Rancu, a avut timp, ca un Cântec al Destinului, să mai facă un Inventar de Carte cât o Viață! Iar cartea, de-acum are și un drum! Cât o Moștenire! Cultural-Istorică!

Florica R. CÂNDEA

No Comments

Comments for Cartea – document ca o convenție între apostolate are now closed.