Asociația GAL “Podgoria Miniș-Măderat” anunță prelungirea apelurilor de selecție pentru primirea de proiecte în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală – Măsura 1.2/6B – „Investiții în sectorul public pentru dezvoltarea teritoriului GAL Podgoria Miniş-Măderat”și Măsura 2.1/2A – ”Susținerea agriculturii din teritoriul GAL Podgoria Miniş-Măderat” (A)

Written by admin. Posted in Utile

Tagged:

Published on noiembrie 22, 2022 with No Comments

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală (GAL) Podgoria Miniș-Măderat, beneficiară a unui contract de finanțare încheiat cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale în cadrul Măsurii 19 LEADER, pentru implementarea sub-măsurilor 19.2 și 19.4 anunță pe toți cei interesați că a prelungit apelurile pentru depunerea de proiecte cu finanțare nerambursabilă în cadrul măsurilor:

MĂSURA 1.2/6B – „INVESTIȚII ÎN SECTORUL PUBLIC PENTRU DEZVOLTAREA TERITORIULUI GAL PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT”

 • Data lansării apelului de selecție (data deschiderii sesiunii de depunere a proiectelor la GAL):

21.10.2022

 • Măsura lansată prin apelul de selecție – cu tipurile de beneficiari eligibili:

 • Comune și orașe din teritoriul GAL Podgoria Miniș-Măderat

 • Asociațiile acestora – ADI-uri, conform legislaţiei naţionale în vigoare

 • Asociații și fundații (ONG-uri) cu sediul social/secundar în teritoriul GAL Podgoria Miniș-Măderat autorizate/constituite juridic la momentul depunerii cererii de finanțare

 • Fondurile publice disponibile pentru această sesiune de depunere a proiectelor în cadrul măsurii 1.2/6B sunt de 650.375,87 euro

 • Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect din cadrul măsurii 1.2/6B este de 95.000 euro

 • Data limită de primire a proiectelor și locul unde se pot depune proiectele:

 • data limită de depunere a proiectelor în urma prelungirii apelului: 12.12.2022

 • sediul Asociației GAL “Podgoria Miniș-Măderat” din Comuna Șiria, str. Regiment 85 Infanterie,

nr. 162, în intervalul orar 10:00 – 14:00, de luni până vineri.

 • Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – versiunea 03 – 2022, elaborat de GAL pentru măsura 1.2/6B, care este publicat pe site-ul www.galpodgoriaminismaderat.ro, meniul: Sesiuni de finanțare, sub-meniul: Prezentare măsuri, Măsura 1.2/6B, Apel publicat în data de 3 octombrie 2022

 • Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare:

 • Sediul Asociației Grupul de Acţiune Locală “Podgoria Miniș-Măderat”: Comuna ŞIRIA, Str. Regiment 85 Infanterie, Nr. 162, jud. Arad, cod poștal 317340

 • Tel: 0257 – 384.040 sau 0728 – 042.760 în intervalul orar 10:00 – 14:00, de luni până vineri

 • E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro

 • Disponibilitatea la sediul GAL a unei versiuni pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii lansate: Asociația Grupul de Acțiune Locală ”Podgoria Miniș-Măderat” vă poate oferi și varianta pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii 1.2/6B la sediul organizației.

MĂSURA 2.1/2A – ”SUSȚINEREA AGRICULTURII DIN TERITORIUL GAL PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT”

 • Data lansării apelului de selecție (data deschiderii sesiunii de depunere a proiectelor la GAL):

21.10.2022

 • Măsura lansată prin apelul de selecție – cu tipurile de beneficiari eligibili:

 • IMM-uri

 • Fermieri înregistrați ca P.F.A., I.I., I.F.

 • Asociații de crescători de animale/Cooperative agricole de pe teritoriul GAL

 • Fondurile publice disponibile pentru această sesiune de depunere a proiectelor în cadrul măsurii 2.1/2A sunt de 90.546,64 euro

 • Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect din cadrul măsurii 2.1/2A este de 90.546,64 euro

 • Data limită de primire a proiectelor și locul unde se pot depune proiectele:

 • data limită de depunere a proiectelor în urma prelungirii apelului: 12.12.2022

 • sediul Asociației GAL “Podgoria Miniș-Măderat” din Comuna Șiria, str. Regiment 85 Infanterie,

nr. 162, în intervalul orar 10:00 – 14:00, de luni până vineri.

 • Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI”, elaborat de GAL pentru măsura 2.1/2A, care este publicat pe site-ul www.galpodgoriaminismaderat.ro, meniul: Sesiuni de finanțare, sub-meniul: Prezentare măsuri, Măsura 2.1/2A, Apel publicat în data de 21 octombrie 2022

 • Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare:

 • Sediul Asociației Grupul de Acţiune Locală “Podgoria Miniș-Măderat”: Comuna ŞIRIA, Str. Regiment 85 Infanterie, Nr. 162, jud. Arad, cod poștal 317340

 • Tel: 0257 – 384.040 sau 0728 – 042.760 în intervalul orar 10:00 – 14:00, de luni până vineri

 • E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro

 • Disponibilitatea la sediul GAL a unei versiuni pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii lansate: Asociația Grupul de Acțiune Locală ”Podgoria Miniș-Măderat” vă poate oferi și varianta pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii 2.1/2A la sediul organizației.

No Comments

Comments for Asociația GAL “Podgoria Miniș-Măderat” anunță prelungirea apelurilor de selecție pentru primirea de proiecte în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală – Măsura 1.2/6B – „Investiții în sectorul public pentru dezvoltarea teritoriului GAL Podgoria Miniş-Măderat”și Măsura 2.1/2A – ”Susținerea agriculturii din teritoriul GAL Podgoria Miniş-Măderat” (A) are now closed.