Apel către toţi cetăţenii judeţului Arad

Written by admin. Posted in Social, Top News

Tagged: , , , , , ,

Published on martie 27, 2013 with No Comments

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor face un  apel către toţi cetăţenii judeţului Arad pentru a verifica periodic termenul de valabilitate al actelor de identitate, în vederea evitării situaţiilor neplăcute în care pot deveni contravenienţi la prevederile legii.

De asemenea, DJEP Arad face un apel către toate instituţiile de pe raza judeţului care îşi desfăşoară activitatea în baza actului de identitate să nu presteze servicii cetăţenilor care nu deţin un act de identitate valabil.

Întrucât conform legislaţiei în vigoare pe linie de evidenţă a persoanelor, în sarcina cetăţeanului român se stabileşte obligaţia de a deţine un act de identitate – titularul, va solicita personal eliberarea acestuia:

În termen de 15 zile de la producerea unuia dintre următoarele evenimente :

-         împlinirea vârstei de 14 ani;

-         dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, prenumele părinţilor, data ori locul naşterii;

-         în cazul schimbării domiciliului;

-         în cazul schimbării denumirii sau a rangului localităţilor şi străzilor,al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înfiinţării localităţilor sau străzilor;

-         în cazul atribuirii unui nou C.N.P.;

-         în cazul deteriorării actului de identitate;

-         în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;

-         când fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;

-         în cazul schimbării sexului;

-         în cazul anulări;

cu minimum 15 zile, sau,cu maxim 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al actului de identitate, titularul, va solicita Serviciului de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu eliberarea unui nou document.

Pentru eliberarea actului de identitate solicitanţii acestuia vor prezenta următoarele documente:

-         Cererea tip pentru eliberarea actului de identitate;

-         Certificatul de naştere, în original şi copie;

-         Certificatul de căsătorie, în original şi copie;

-         Hotărârea de divorţ, rămasă definitivă şi irevocabilă, în original şi copie (după caz);

-         Certificatul de deces al soţului/soţiei decedate, în cazul soţului supravieţuitor în original şi copie (după caz);

-         Certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie (după caz);

-         Dovada adresei de domiciliu;

-         Consimţământul proprietarului spaţiului de locuit (după caz);

-         Taxa pentru eliberarea actului de identitate în valoare de 7 lei;

-         Taxa extrajudiciară de timbru în valoare de 5 lei.

Menţionăm faptul că prin H.G. nr.1309/27.12.2012, începând cu data de 01.01.2013 s-a modificat taxa extrajudiciară de timbru pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate precum şi pentru înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau reşedinţei cetăţenilor români, de la 4 lei, la 5 lei.

 


 

No Comments

Comments for Apel către toţi cetăţenii judeţului Arad are now closed.