Written by admin. Posted in Utile

Tagged: , ,

Published on august 20, 2019 with No Comments

Compania de Apă Arad a obținut recertificarea pentru cele 3 standarde: SR ISO 9001.2015 de calitate, SR ISO 14001:2015 mediu și SR ISO 45001: 2018 sănătate și securitate ocupațională, impuse de standardele naționale în domeniu.

Prin îndeplinirea cerințelor acestor standarde se demonstrează că în prezent Compania de Apă Arad asigură un grad de calitate ridicat al serviciilor oferite, respect pentru mediu, utilizatori dar și angajați. De asemenea, prin obținerea acestei recertificări crește și încrederea colaboratorilor în serviciile pe care le oferă Compania de Apă Arad: apă de calitate și ape uzate epurate corespunzător.

Certificarea pentru cele 3 standarde a fost obținută pentru prima dată în 2010 și din 3 în 3 ani, în urma unor audituri efectuate de organismul de certificare SRAQ București. Ultima recertificare este cu atât mai importantă cu cât s-a efectuat o dată cu trecerea la cele 3 standarde, edițiile 2015 și 2018.

Compania de Apă Arad acordă o atenţie sporită implementării şi menţinerii unui Sistem de Management Integrat calitate – mediu – sănătate şi securitate în muncă, în scopul satisfacerii cerinţelor clienţilor /consumatorilor şi părţilor interesate, al gestiunii impacturilor pe care procesele, subprocesele sau activităţile organizaţiei le produc asupra mediului și omului.

 

 

 

No Comments

Comments for are now closed.